Dette er et webarkiv for Vestregionens fortellerprosjekt / IKON. Her kan du følge prosjektet fra start 2009 til avslutning 2012.


Med det skandinaviske kultursamarbeidet IKON vil Vestregionens kommuner løfte frem noen utvalgte plasser med kunnskapsbaserte opplevelser om natur, kultur og historie. Fortellinger, kulturarrangementer, naturopplevelser og felles skandinavisk historie står i fokus. Målsetningen er å synliggjøre plasser i regionen og styrke kulturtilbudet lokalt. Dette gjøres ved samarbeid, utveksling og nettverksbygging i IKON nettverket.


Fortellingen er en viktig del av Vestregionens kulturtradisjon. Asker, Hurum, Røyken, Drammen, Hole og Nedre Eiker løfter frem sine utvalgte plasser og formidler sine fortellinger på ulike måter. Med lydfiler, animasjonsfilmer, illustrasjoner, digital diktløsning kunst mm. formidler de historien på en ny måte. Kulturvandringer, fortellervandringer, guidete turer, teaterforestillinger og andre kulturarrangement er utviklet for de utvalgte plassene i Sverige Norge og Danmark.


Vestregionens kommuner har samarbeidet med Munkedal, Tanum, Lysekil, Äskhults by, Orust, Skagen, Thy og mange fler i IKON Nettverket.
 

 

Illustrasjon Gunnlaug Moen

Vestregionens fortellerprosjekt IKON 2009 - 2012


Plasser som forteller - i Asker, Hurum, Røyken, Drammen, Hole og Nedre Eiker